Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ján Timko, ml.

Zástupce starostu, Poslanec

0918743013

Maroš Horovský

Poslanec

0903602644

Mgr. Jakub Hrubovský

Poslanec

0918965961

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 7. decembra 2022.