Obecný úrad

Starosta obce: Ing. Róbert Katuš
Adresa:
Obecný úrad Kašov
Hlavná  1/1
076 02 Kašov

Kontakty:

Telefón obec:  056 6794 121

Mobil starosta:  0907 143 299

E-mail obec:  ocu.kasov@gmail.com

E-mail starosta:  starosta@obeckasov.sk

Kód obce:  528412
IČO:  00331589
DIČ: 2020773425

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 22. apríla 2021.