Preskočiť na obsah

Atrakcie v regióne

Tokajská vínna cesta

Po dôkladnej príprave inštitucionalizácie Združenia Tokajská vínna cesta sa aktéri vínnej cesty dňa 17. júna 2008 stretli v kultúrnom dome obce Slovenské Nové Mesto na ustanovujúcom valnom zhromaždení.

Vinári, starostovia tokajských obcí, zástupcovia cestovných kancelárií, kultúrne organizácie v pôsobnosti KSK a mimovládne organizácie uzatvorili partnerstvo založením združenia.

Taktiež zvolili si orgány združenia a rozhodli o výške členského príspevku novovzniknutého združenia na rok 2008.

Prítomní sa dohodli na spoločnom postupe do doby registrácie združenia. Predsedníčkou združenia sa stala Ing. Katarína Frigová, riaditeľka Tokaj& CO, s.r.o. Malá Tŕňa.

Po uskutočnení registrácie Rada združenia na svojom pracovnom stretnutí pripraví plán činnosti na rok 2008 a bude v priebehu roka zabezpečovať jeho realizáciu.

Jednou z kľúčových úloh je nájsť a využiť dotačné a grantové možnosti podpory aktivít v záujme zvýšenia atraktívnosti Tokajskej vinohradníckej oblasti, zlepšenia imidžu, marketingu, poskytovaných služieb a tým zvýšenia konkurenčnej výhodnosti tokajského mikroregiónu.