Preskočiť na obsah

Miestna činnosť – aktivity v rámci obce

1. Deň „Zeme – vyčistíme si Kašov“  – každoročne sa mládež a občania v apríli zúčastňujú na likvidácií drobných skládok odpadu v regióne obce. Ide o syzifovskú činnosť, ktorá sa každoročne opakuje na tých istých miestach.

2. Stavanie Mája v centre obce vždy v predvečer 1. mája spojené s opekačkou a obrovskou vatrou.

3. „Kašov open“ – tenisový turnaj Kašovčanov na multifunkčnom ihrisku vo štvorhre aj vo dvojhre

5. „Dzeň valala – deň obce Kašov“  Hlavnou myšlienkou podujatia na tunajšom novom amfiteátri a v jeho okolí bolo

–         Poukázať na význam poľnohospodárstva a vinárstva , 

–         zachovať naše  ľudové  tradície,

–         prispieť k propagácií  zemplínskeho folklóru, slovenskej pohostinnosti a samozrejme našej obce Kašova.

6. Deň detí sa uskutočňuje počas letných prázdnin a to v slávnostný deň obce Kašov,

7. Úcta k starším – stretnutie v jeseni so staršími občanmi obce v KD pri slávnostnom programe a pohostení.

8. Stolnotenisový turnaj „Kašovský ping-pongáč“

9. Mikulášska nádielka – stretnutie s Mikulášom.

     „Stretnutie s Mikulášom“, ktoré sa uskutoční v predvečer (alebo v deň) Mikuláša, kedy sa deti stretnú s Mikulášom a dobrým deťom rozdá sladké potešenie.

10. Silvestrovská zábava a Novoročný ohňostroj.

Toto sú v skratke popísané akcie a činnosti v Kašove.