Preskočiť na obsah

Kronika obce

Z dejín obce Kašov

1298

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka o obci Kašov sa datuje do roku 1298, kedy sa nazývala Kasow. V ďalšom historickom vývoji sa jej názov menil nasledovne: z roku 1390 je písomne doložený názov Kassow, z roku 1773 Kasow, z roku 1920 Kašov. Po maďarsky sa obec úradne nazývala Kásó.

1298

Obdobie feudalizmu a kapitalizmu: Obec je doložená v roku 1298, v roku 1390 sa spomína ako majetok Losoncziovcov, neskoršie často menila zemepánov. 

1881

Po roku 1881 bola obec administratívne začlenená pod Zemplínsku župu; pred rokom 1960 pod okres Trebišov, kraj Košice; po roku 1960 pod okres Trebišov kraj Východoslovenský.

1598

V roku 1598 tu mala majetkový podiel rodina Bernáthovcov, v 18. – 19. storočí Almássyovcov. Koncom 17. storočia spustla.

1715

Po dosídlení uvádza súpis v roku 1715 8 opustených a 5 obývaných domácností

1787

V roku 1787 mala obec 44 domov a 372 obyvateľov.

1828

V roku 1828 mala 70 domov a 538 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a vinohradníctvom. Zúčastnili sa na povstaní v roku 1831.