Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Zverejnené
20. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 20. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022

Prílohy