Preskočiť na obsah

SPF nezistení vlastníci

Zverejnené 24.3.2023.

Kategória

SPF – Slovenský pozemkový fond zverejnil zoznam nezistených vlastníkov, prvý krát ako súhrnný zoznam nezistených vlastníkov, určite si tam aj niektorí z Vás nájdu, svojich predkov. Mohlo sa stať, že pri dedení majetku po svojich predkoch sa tieto pozemky nedali do dedičského konania, či už vašou chybou, alebo chybou súdu, notára. Preto je vhodný čas tieto pozemky vysporiadať a zdediť ich (ideálne na jedného vlastníka). Hoc osobne zastávam názor, že všetky pozemky pod správou SPF v intraviláne obce by mali prejsť automaticky pod majetok obce. Zoznám nájdete aj na našej fyzickej úradnej tabuli a aj na tomto linku SPF: https://pozfond.sk/verejny-pristup-k-informaciam/zoznam-nezistenych-vlastnikov/?fbclid=IwAR0zZnBUY4fphAnVA_LDsEUNj50RD89OcEOiF6zohQazkLwaRyFf-714Ai4