Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva – nástup náhradníka

Kategória

Zverejnené 2. januára 2023.
Bez úpravy .