Preskočiť na obsah

Oznam odpočet vody

Zverejnené 2.1.2023.

Kategória

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov Vás týmto žiada o spoluprácu.

V dňoch od 02.01.2023 do 16.01.2023 budú naši pracovníci vykonávať mimoriadne odpočty k zmene ceny vodného a stočného platnej od 01.01.2023.

Preto Vás žiadame, k sprístupneniu odberných miest k odpočtu:

  • Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru 
  • Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu
  • Uzatvoriť psov

V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 16.1.2023 buď telefonicky na č. t. 056/6712777, 056/6712111 alebo emailom na:  jana.pavlikova@vodarne.eu

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.