Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov pod elektrickým vedením.

Vyvesené
09. júl 2021
Zvesené
31. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória