Obec Kašov leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, Košického kraja v okrese Trebišov v nadmorskej výške okolo 156 m, od ktorého je vzdialená 15 km, v katastri s rozlohou 888 ha. Poľnohospodársko-vinohradnícka obec, ležiaca na svahu Zemplínskych vrchov, sa ako majetok Losoncziovcov spomína v r. 1298, osídlená bola podľa nálezov už v paleolite. Archeologické a jazykovedné nálezy svedčia, že sídlisko jestvovalo už v 12. resp. pred 11. stor.

Najstarší písomný doklad o dedine je z r. 1298. Okolo r. 1440 v Kašove hospodárilo okolo 25 poddanských domácností. Neskôr sa počet obyvateľov aj domov výrazne menil. V r. 1600 bolo v sídlisku 11 poddanských domov. V období okolo rokov 1715 až 1720 žilo v Kašove postupne 5 a 4 poddanských domácností, v r. 1828 bolo 70 domov a 538 obyvateľov, v r. 1900 bolo 433 obyvateľov, v r. 1970 468 obyvateľov. V chotári obce sa nachádzajú na severovýchodnej strane Zemplínskych vrchov vinohrady.

Dominantou Kašova je rím. kat. klasicistický kostol sv. Jána Nepomuckého z r. 1816 a pravoslávny chrám Preobraženija Hospoda Isusa Christa. Dnes v obci žije 285 obyvateľov.

 

Dominanta Kašova „Socha Krista na kríži“:a drevené plastiky vinohradníka a jeho ženy (Obr.4 a 5)

Kašov v zime (Obr. 6 a 7)

Možnosti kultúrneho vyžitia – altánok s krbom a amfiteáter