Obec Kašov leží v juhozápadnej časti Východoslovenskej nížiny, Košického kraja v okrese Trebišov v nadmorskej výške okolo 156 m, od ktorého je vzdialená 15 km, v katastri s rozlohou 888 ha. Poľnohospodársko-vinohradnícka obec, ležiaca na svahu Zemplínskych vrchov, sa ako majetok Losoncziovcov spomína v r. 1298, osídlená bola podľa nálezov už v paleolite. Archeologické a jazykovedné nálezy svedčia, že sídlisko jestvovalo už v 12. resp. pred 11. stor.