Po dôkladnej príprave inštitucionalizácie Združenia Tokajská vínna cesta sa aktéri vínnej cesty dňa 17. júna 2008 stretli v kultúrnom dome obce Slovenské Nové Mesto na ustanovujúcom valnom zhromaždení.

Vinári, starostovia tokajských obcí, zástupcovia cestovných kancelárií, kultúrne organizácie v pôsobnosti KSK a mimovládne organizácie uzatvorili partnerstvo založením združenia.

Čítať ďalej...