Vážení občania,

Z dôvodu prejednania zmien cestovného poriadku, ktorý začne platiť 12.12.2011, treba z Vašej strany navrhnúť zmeny a  pripomienky vo vedení spojov pravidelnej osobnej dopravy do Kašova a z Kašova , ktoré považujete za nutné previesť  do grafikonu.

 

 

Žiadame Vás, aby ste nám v termíne do 31.8.2011 predložili Vami požadované  zmeny spojov pravidelnej osobnej dopravy na Obecný úrad, ktoré by sme mohli potom predložiť na parciálnu poradu v SAD Michalovce, a.s., dopravný závod Trebišov a prejednať ich..

Pripomienky a návrhy na zmenu úpravy odchodov alebo príchodov spojov vhadzujte do schránky, ktorá je pri telefónnom automate na budove Obecného úradu.

Po tomto dátume už nebude SAD Michalovce, a.s., dopravný závod Trebišov akceptovať žiadne pripomienky.

Starosta obce