Dobrý deň drahé mamičky , babičky a všetky ženičky

Dnes máte svoj krásny sviatok ku ktorému by som Vám chcel v mene svojom aj v mene obecného zastupiteľstva popriať všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky svojich blížnych a hojnosti božieho požehnania , veď  žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky. Dovoľte mi preto aby som vám venoval pri príležitosti vášho kásneho sviatku aspoň kyticu našich krásnych ľudových piesni.

Starosta obce