Dobrý deň Vážení občania,

V súvislosti s konaním volieb do NR SR dňa 10. marca 2012, kde má občan  podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR pred hlasovaním povinnosť preukázať  svoju totožnosť len občianskym preukazom, bude dňa 8. 3. 2012 na oddelení dokladov príjem žiadosti o  vydanie občianskeho preukazu do 11.00 hod.

 

 

Vyhotovený občiansky preukaz občan môže prevziať dňa 9. 3.2011 do 15.00 hod. na oddelení dokladov OR PZ v Trebišove.

Zároveň Vás vyzývame , aby ste si vo vlastnom záujme ešte raz skontrolovali platnosť svojho občianskeho preukazu a aby ste si ho nezabudli priniesť k voľbám do volebnej miestnosti v sobotu 10.3.2012

Ďakujem za pozornosť.

Starosta obce