Dobrý deň Važení občania,

Vypočujte si oznam obecného úradu o bezplatných dodávkach potravín . Hlavným cieľom dodávok potravín je pomôcť najodkázanejším osobám v SR tým, že im budú prostredníctvom charitatívnych organizácií bezplatne distribuované základné potraviny, ide o dodávku  potravín hladkej múky  a bezvaječných cestovín priamo do obce.

 

 

Dotýka sa to týchto skupín obyvateľov:

 1.občania, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke a

 2. občania na hranici životného minima(rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie).

Títo  občania  si budú musieť vyzdvihnúť na svojom Úrade práce , sociálnych vecí a rodiny u svojho referenta potvrdenie pre seba alebo pre posudzované osoby v domácnosti a tento predložia na obecný úrad k nahliadnutiu a zapísaniu do zoznamu , ktorý spracuje obec  pre dodávku potravín.

poberatelia dôchodku, ktorých  výška dôchodku nepresahuje 305,00 EUR (nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku)

Títo občania predložia k nahliadnutiu rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku v roku 2011 alebo rozhodnutie Sociálnej poisťovne o valorizácii dôchodku od 1. januára 2011 alebo potvrdenie Sociálnej poisťovne o výške poberaného dôchodku a tento predložia na obecný úrad k nahliadnutiu a zapísaniu do zoznamu , ktorý spracuje obec  pre dodávku potravín.

Maximálny limit pre 1 osobu je 20 kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín (tri druhy: kolienka, slovenská ryža a vretená), t. z., že príjemca potravín sa môže rozhodnúť, že si nepreberie celé prislúchajúce množstvo na osobu, ale menej, pričom táto skutočnosť sa uvedie v stĺpci množstvo potravín v kg (osobitne múka a cestoviny)

 

Uvedené potvrdenia a rozhodnutia o priznaní dôchodku, alebo jeho valorizácií je potrebné predložiť na obecný úrad do 28.6.2011.

                                                                             Ing. Pavol Kušnirik

                                                                                 Starosta obce