Dobrý deň vážení občania!

Vypočujte si oznam. Východoslovenská distribučná a.s., Vám na základe zákona o energetike oznamuje, že pre celú obec Kašov bude dňa 11. Októbra 2011 v čase od 8:00 do  15:00 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 

V tejto súvislosti Vás vážení občania vyzývame, aby ste si urobili také opatrenia, aby Vám nevznikli žiadne škody z titulu prerušenia dodávky elektriny.

 Vážení občania

Vzhľadom k blížiacemu sa sviatku Všetkých svätých a dušičiek by sme si chceli našu obec zveľadiť a vysadiť do betónových kvetináčov pri kríži, dome smútku a okolo obecného úradu črepníkové chryzantény, preto Vás vážení občania vyzývam, že kto má naviac chryzantény aby ich v priebehu tohto týždňa priniesol na obecný úrad aby sme zabezpečili ich vysadenie.

Zároveň vás žiadam, aby ste počas úprav hrobov, náhrobných kameňov a pomníkov udržiavali poriadok a čistotu na cintoríne a všetky odpadky (staré vence, kahance, suché kvety) nosili do kontajnera, ktorý je pristavený na cintoríne.

Ďakujem za pozornosť.

 

Starosta obce