Vážení občania !

Obecné zastupiteľstvo Vám oznamuje , že dňa 16.júla sa uskutoční  o 14-tej hodine a 30-tej minúte v našej obci kultúrno spoločenské podujatie s názvom „Dedovizeň Kašova“,  s týmto programom:

 

 

 

  1. 14:30 – 14:50  - Hudobný pozdrav obci  a pozvanie na Dedovizeň
  2.  14:50– 15:00 - prichod všetkých účinkujúcich a účastníkov 
  3.  15:00 – 15:10 - otvorenie slávnosti  „báseň“

                          slávnostné otvorenie a príhovor starostu

  1. 15:10 – 16:30  - program na amfiteátri, sprievodné akcie,

                          Folklórna skupina „Rovina“

                          Folklórna skupina „Kyščanka“

                          Skupina historického šermu

                          Sólo spev – Tatiana Kovačová

  1. 16:00 – 17:30  - ochutnávka a degustácia vína  - altánok pri KD
  2. 17:30 - 17:45 . vyhlásenie výsledkov testu
  3. 17:45 -  21:30  - posedenie pri guľáši, opekačka, voľná zábava
  4. 22:00               - záver

 

          Sprievodné podujatia

  1. Súťaž o najlepšie kašovské víno
  2. V areáli KD bude výstavka domácich produktov a ľudových výrobkov zhotovených  z keramiky, kože, kovu, dreva a pod.

Občerstvenie pre účastníkov podujatia je pripravené

srdečne Vás všetkých pozývame.

Touto kultúrno spoločenskou akciou si chceme pripomenúť odkaz našich predkov – život jednej generácie za posledných 30 rokov v obci   pri významných udalostiach, oslavách  ako aj pripomenúť si náradie, nástroje a pomôcky, s ktorými pracovali naši predkovia.

Vážení občania, zároveň Vás chcem požiadať, ak máte doma predmety, s ktorými sa vykonávali domáce práce a vinohradníctvo, aby ste ich zapožičali pre výstavku v priestoroch KD.

 

 

Starosta obce