Milí spoluobčania!
som veľmi rád, že sa Vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka prihovoriť.

Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil.

Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný.


Je to až neskutočné, ale rok 2011 je minulosťou, minulosťou , za ktorou sa dnes chceme všetci obzrieť a bilancovať. Porovnať to, čo predchádzajúci rok priniesol, dal nám do vienka, ale aj naopak, v čom bol pre nás záporným, či menej šťastným. Každému sa vryl do pamäti iným spôsobom. Je dobre sa z času na čas pozastaviť - obzrieť sa. Pozrieť sa na chyby, ktoré sme urobili a vyvarovať sa im. Preto obzrime sa a prajme si, aby sme svoje chyby v prvom rade dokázali rozpoznať, poučiť sa práve z nich a odoslať ich do minulosti. Potom môžeme smelo pozerať do budúcnosti a veriť, že nadchádzajúci rok bude rokom krajším, milším a určite aj plnohodnotnejším ako ten predchádzajúci.
A aký by to bol nový rok bez predsavzatia. Dajme si ho všetci Tí, ktorým nie je osud Kašova ľahostajný. Dajme si predsavzatie, že rok 2012 bude rokom ozdravenia medziľudských vzťahov a rokom čistejšieho a malebnejšieho územia našej obce. Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka si želáme navzájom šťastie, prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka k človeku.
A  preto aj ja Želám Vám všetkým spoluobyvateľom, chatárom a chalupárom, ako aj hosťom našej obce aby ste v roku 2012 stretávali len milých a usmievavých ľudí, aby ste pocítili lásku svojho okolia a necítili sa nikdy osamelými a opustenými. Aby ťažká ekonomická situácia v mnohých našich rodinách neprerástla do zúfalstva a beznádeje. Aby sme aj v roku 2012 zaznamenali nové priateľstvá a nezištné činy pre lepší život človeka v našej obci. Aby ste vo svojej obci našli svoj naozajstný domov, kde možno plakať ale i radovať sa.
To Vám z celého srdca vinšujem.

Starosta obce