Dobrý deň Vážení občania,

V poslednom čase sa začínajú množiť v našej obci divoké skládky komunálneho odpadu, plastov, papiera a skla.

Komunálny odpad je súčasťou každého z nás. Jeho skladovanie spôsobuje negatívny dopad na životné prostredie ale separáciou vieme tento problém zodpovedne riešiť.

 

Naša obec odpad separuje, pravidelne mesačne sa vyváža komunálny odpad, plasty, sklo, železo a drobný stavebný odpad. Každý občan v našej obci je zapojený do systému zberu komunálneho odpadu, a to tým, že používate 110 l KUKA nádoby na komunálny odpad spolu s žetónom na vývoz, plastové vrecia na vývoz plastov a skla.

Z tohto dôvodu nevieme pochopiť, prečo vznikajú v regióne obce divoké skládky, na ktorých sa povaľujú PET fľaše aj cez to všetko , že pri zbere plastov môžete odovzdať viac vriec s plastmi. Papier radšej pálite, alebo vyhadzujete, popritom sme ho za uplynulé obdobie odovzdali len minimálne množstvo. Mrzí ma tiež komunálny odpad, veď každý si môže zakúpiť žetóny na vývoz v množstve koľko potrebuje a ak nemá len jeden kontajner môže dať odpad aj do veľkého plastového vreca a pripnúť na  neho žetón, ináč Vám vrece nezoberú.

Každý z Vás je zapojený do zberu komunálneho odpadu a ostatných odpadov, platíte za to poplatok, nedovoľte preto aby sa nám v obci rozmnožovali divoké skládky komunálneho odpadu, poukážem na jednu , ktorá je za Baracerom pod Raďu a je tam toho dosť, je v regióne obce  na súkromnom pozemku, akoby sa Vám páčilo keby Vám niekto sypal odpad do záhrady, alebo na Vaše pozemky , ako to niektorí praktizujú, že sypú odpad na ornú pôdu pri cestách do viníc a v okolí melioračných kanálov.

Vyzývam Vás preto občania, aby ste chodili s otvorenými očami a každého, ktorý by mal v úmysle znečisťovať životné prostredie sypaním komunálneho odpadu kde sa mu zachce upozornite ho na to, alebo ho oznámte na obecný úrad aby sme mohli vykonať nápravne opatrenia.

Vážení občania vo vlastnom záujme si skontrolujte koľko máte doma žetónov na vývoz komunálneho odpadu, aby ste ich mohli použiť pri vývoze ešte v tomto roku. Na budúci rok  budú nové žetóny a staré nebudú platiť.

Všetci sa musíme k tomuto problému postaviť tak, aby sme v prípade okamihu jeho riešenia nepovedali „už je neskoro, čo budeme teraz robiť“ a by naša obec vyzerala čisto a dôstojne, veď je zrkadlom nás všetkých občanov našej obce KAŠOV.

Zároveň Vás vážení občania vyzývame, kto nemá zaplatenú daň z pozemkov, domov, za psa , za komunálne odpady a poplatok za internet aby ste tak urobili do 15.12.2011.  V prípade, že si daňovú povinnosť nesplníte, bude Vám zaslaná výzva a po výzve bude nasledovať podanie na exekútora. Preto vo vlastnom záujme si preverte či nemáte daňové podlžnosti.

Ďakujem za pozornosť

 

Starosta obce