Dobrý deň Vážení občania,

Vypočujte si  oznam. obecný úrad Kašov vyhlasuje zber elektroniky – nebezpečného odpadu. Do tejto kategórie odpadu patria všetky elektrické zariadenia v domácnosti:

Televízne prijímače / Rádia a magnetofóny / Videoprehrávače a audiosystémy (hudobné veže a miniveže) / Práčky , chladničky , vysávače, varné konvice

 Zber uvedených spotrebičov bude každý deň od 8:00 do 12:00 pri Obecnom úrade a bude trvať do 23.6.2011.

Spotrebiče nesmú byť rozmontované. Preberať ich a uskladňovať budú aktivačný pracovníci na Obecnom úrade.

V prípade potreby a nahlásenia bude možné dohodnúť aj zber počas soboty 18.6.2011.

Starosta obce