Milí spoluobčania!
som veľmi rád, že sa Vám môžem v týchto prvých chvíľach nového roka prihovoriť.

Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil.

Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný.

Čítať ďalej...

Dobrý deň Vážení občania,

V poslednom čase sa začínajú množiť v našej obci divoké skládky komunálneho odpadu, plastov, papiera a skla.

Komunálny odpad je súčasťou každého z nás. Jeho skladovanie spôsobuje negatívny dopad na životné prostredie ale separáciou vieme tento problém zodpovedne riešiť.

Čítať ďalej...

Dobrý deň Vážení občania,

Naša obec odpad separuje, pravidelne mesačne sa vyváža komunálny odpad, plasty, sklo, železo a drobný stavebný odpad.

Každý občan v našej obci je zapojený do systému zberu komunálneho odpadu, a to tým, že používa 110 l KUKA nádoby na komunálny odpad spolu s žetónom na vývoz, plastové vrecia na vývoz plastov a skla.

Čítať ďalej...

Dobrý deň Vážení občania,

Dňa 10.5.2011 sa uskutočnilo 3. Riadne zasadnutie OZ. Zasadnutia sa zúčastnili všetci poslanci.  Pracovné komisie boli zvolené a priebeh zasadnutia bol riadený podľa programu. Zastupiteľstvo zobralo na vedomie plnenie rozpočtu za I.Q.2011.

 

Čítať ďalej...

Vyčistíme si Kašov

Dobrý deň vážení občania,
je tu jar a s ňou aj jarné upratovanie, naša obec  kašov sa pripojila k výzve deň zeme, z tohto dôvodu vás pozývame pripojiť sa k výzve ,ktorú sme zaevidovali aj na obvodnom úrade životného  prostredia.

Akcia vyčistíme si Kašov začína dnes  21.4. piatok o 9:00 hod. a môžete sa do upratovania zapojiť.

Čítať ďalej...

Ďalšie články...

  1. Zber elektroniky