Vážení občania,

Z dôvodu prejednania zmien cestovného poriadku, ktorý začne platiť 12.12.2011, treba z Vašej strany navrhnúť zmeny a  pripomienky vo vedení spojov pravidelnej osobnej dopravy do Kašova a z Kašova , ktoré považujete za nutné previesť  do grafikonu.

 

Čítať ďalej...

Dobrý deň drahé mamičky , babičky a všetky ženičky

Dnes máte svoj krásny sviatok ku ktorému by som Vám chcel v mene svojom aj v mene obecného zastupiteľstva popriať všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky svojich blížnych a hojnosti božieho požehnania , veď  žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky. Dovoľte mi preto aby som vám venoval pri príležitosti vášho kásneho sviatku aspoň kyticu našich krásnych ľudových piesni.

Starosta obce

Dobrý deň Vážení občania,

Venujte pozornosť tomuto oznamu.

Dnes po tomto oznámení budú pracovníci SPP robiť odpočty zemného plynu z Vašich plynomerov, prosíme Vás Vážení občania, aby ste zabezpečili bezpečný prístup k plynomerom a uvoľnili prístup k nim tak, aby bolo možné odčítať aktuálny stav z plynomerov. V prípade, že pracovníci SPP nestihnú odpísať spotrebu zo všetkých plynomerov budú pokračovať aj zajtra.

Koniec oznamu.

Dobrý deň Vážení občania,

Venujte pozornosť tomuto oznamu.

Základná škola v Novosade oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 22.12.2011 bude riaditeľské voľno a v tento deň sa nebude vyučovať. Zároveň oznamujeme, že nebude v prevádzke ani školská jedáleň a školská družina.

Čítať ďalej...

Dobrý deň Vážení občania,

V súvislosti s konaním volieb do NR SR dňa 10. marca 2012, kde má občan  podľa ustanovenia § 26 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do NR SR pred hlasovaním povinnosť preukázať  svoju totožnosť len občianskym preukazom, bude dňa 8. 3. 2012 na oddelení dokladov príjem žiadosti o  vydanie občianskeho preukazu do 11.00 hod.

 

Čítať ďalej...

Strana 1 z 4