Zámer – zámena majetku obce (Kováč)

Zverejnené
14. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2022 − 30. apríla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/3

Prílohy