Zámer – zámena majetku obce (Jenčo)

Zverejnené
14. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. marca 2022 − 30. apríla 2022
Kategória

zameniť majetok obce :

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/1

Prílohy