VZN 1_2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Zverejnené
12. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. septembra 2022 − 26. septembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022/1

Prílohy