Voľba poštou – referendum

Zverejnené
15. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. novembra 2022 − 21. januára 2023
Kategória

Oznámenie o voľbe poštou na referendum 2023

Prílohy