Pozvánka na zasadnutie OZ 2/2021

Zverejnené
28. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2021 − 3. októbra 2021
Kategória

Pozvánka na OZ konaného dňa 30.9.2021 o 19:00 na obecnom úrade v Kašove

Prílohy

Súvisiace dokumenty