Dodatok – zásady odmeňovania poslancov OZ

Zverejnené
2. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. decembra 2022 − 19. decembra 2022
Kategória

Prílohy