VZN 3/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zverejnené
11. mája 2019
Kategória

Dane a poplatky za komunálny odpad

Detaily

Číslo/ID dokumentu: VZN 2019/3

Prílohy