Preskočiť na obsah

VZN 3/2019 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.