Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov pod elektrickým vedením.

Zverejnené
9. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. júla 2021 − 31. júla 2021