Obec KAŠOV

Vyhlasuje III. roCNÍK

Súťaže vo varení guľášu  „Guľáš ring“

Na deň 10.5.2014 t.j. v sobotu o 11:30 hod. na deň „Víťazstva“

Súťažné družstvá v počte 2-4 guľáš majstrov a ich pomocníkov sa môžu prihlásiť do 9.5.2014 na OÚ v Kašove, alebo v deň konania súťaže.

Podmienky súťaže:

Miesto konania : priestor medzi OÚ a miestnym obchodom

Minimálne množstvo navareného guľášu :     5l

Ingrediencie do guľášu (mäso, koreniny, zemiaky a pod.):  vlastné

Varenie : vo vlastných kotlíkoch alebo hrncoch na plyne alebo pahrebe

Posedenie pre porotu a občanov:  terasa pri obchode, záhradné stoly na

voľnom priestranstve a v stane na voľnej ploche

Pracovné stoly a drevo :    dodá obec

Plastový riad na konzumáciu : dodá obec

Muzika : obecný úrad

Bufet:  mieste pohostinstvo

Porota:  nezávislá, tajná

Prvé tri družstvá  budú odmenene  vecnými cenami.

Na kontrolu dodržiavania postupov varenia a na ochutnávku guľášov pozývame všetkých občanov. Príďte sa zabaviť dňa 10. mája

                                                                                               

                                                                                                        Ing. Pavol Kušnirik  v.r.

                                                                                                              starosta obce

Snehová kalamita Kašov:

V noci z piatka 14.3.2013 na 15.3.2013 nás zaskočila veterná smršť so snehom. Narobila nám problémy a poškodila strechu amfiteátra, ale o tom hovoria fotky.

Milí spoluobčania!
dovoľte mi, aby som sa Vám v týchto prvých chvíľach Nového roka prihovoril. Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí, vytýčenie si nových cieľov, ktoré by sme chceli naplniť počas nastávajúceho roka 2014.

 Čas beží neúprosne a my opäť stojíme na prahu Nového roka s nádejou, že bude lepší a krajší ako rok predchádzajúci, ktorý sa práve skončil. Pre niekoho to bol rok šťastný, pre iného možno menej úspešný. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom  a nezdarom, ako aj dni veselé, radostné a šťastné.
Je to až neskutočné, ale rok 2013 je minulosťou, minulosťou , za ktorou sa dnes chceme všetci obzrieť a bilancovať. Čo nám predchádzajúci rok priniesol, dal nám do vienka, ale aj naopak, v čom bol pre nás záporným, či menej šťastným. V  obci sme zrealizovali a otvorili pre občanov Viacúčelové ihrisko, ktoré sa intenzívne využívalo, ale čaká nás ešte práca na ukončení terénnych úprav  osvetlenia a sociálnych priestorov.

V obci sa už stalo tradíciou, že sa mládež zapája do celoslovenskej akcie „Deň zeme“ a vyzbierala  2 t odpadu, ktorí znečisťoval okolie obce. Súťažíme vo varení  guľášu, Veľmi dobré odozvy sú na Dedovizeň obce Kašov a stretnutie detí s Mikulášom ako aj ďalšie drobné akcie spojené so skrášľovaním, parku , okolia cintorína a spríjemnením života v  obci. 

Zrekonštruovali sme verejné priestranstvo v obci, okolie kríža a oddychovú zónu, zrealizovali malé detské ihrisko v priestoroch parku. Každému sa uplynulý rok vryl do pamäte aj tým , že nás postihla snehová kalamita, ktorá nám zničila strechu na amfiteátri. Kalamitu sme zvládli a opravili sme aj strechu .

Všetci dobre vieme , že rok 2014 bude náročnejší a ťažší, čo môžete všetci vycítiť aj z vývoja ekonomiky v našej republike, ale aj v európskej únií, aj keď sa už hovorí o recesií a obnove ekonomiky štátu. Bude ovšem určite potrebné aby sme boli zomknutejší, aby sme boli ústretoví voči sebe, lebo ešte veľa vecí je potrebné v našej obci vybudovať, vylepšiť a skrášliť, ale zase na druhej strane je treba sa do budúcna pozerať reálne, uprednostniť také projekty, ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne financií zvládnuť. Čaká nás veľa práce pri dokončovaní obecného vodovodu, chceli by sme dôslednejšie riešiť problematiku odpadového hospodárstva a bezpečnosti v obci.

Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať tým občanom, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce.

A aký by to bol nový rok bez predsavzatia. Dajme si ho všetci Tí, ktorým nie je osud našej obce, nášho Kašova ľahostajný. Dajme si predsavzatie, že rok 2014 bude rokom ozdravenia medziľudských vzťahov a rokom čistejšieho a malebnejšieho územia našej obce.

Stalo sa už zvykom, že na začiatku nového roka si želáme navzájom šťastie, prajeme si zdravie, pretože je potrebné k tomu aby sme na našej ceste vpred mohli kráčať bez prekážok. Želáme si úspechy v osobnom živote, práci a v medziľudských vzťahoch. A v neposlednom rade prajeme si lásku a úctu človeka k človeku.
A  preto aj ja Vám želám, v mene svojom aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva  všetkým spoluobyvateľom, chalupárom a chatárom, ako aj hosťom našej obce aby ste v roku 2014 stretávali len milých a usmievavých ľudí, aby ste pocítili lásku svojho okolia a necítili sa nikdy osamelými a opustenými. Prijmite, prosím, aj želania pevného zdravia, vzájomného pokoja a harmónie, nech nás v našej dedine neťaží nezamestnanosť a nedostatok, aby ťažká ekonomická situácia v mnohých našich rodinách neprerástla do zúfalstva a beznádeje, nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a nech dlho sa môžete tešiť z prítomnosti  Vašich najbližších.

Aby sme aj v roku 2014 rozdávali okolo seba dobrú náladu, usilujme sa prekonať zlo dobrom, navzájom sa znášajme a ceňme si to čo má naozaj hodnotu. Aby ste v našej obci našli svoj naozajstný domov, kde možno pracovať, oddychovať, plakať ale i radovať sa.
To Vám z celého srdca vinšujem.

Ing. Pavol Kušnirik – starosta obce