Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/2014 zo 7. júla 2014 boli podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlásené voľby do obecných zastupiteľstiev a voľby starostov obcí na sobotu 15. novembra 2014.

Pre obec Kašov sú vyhlásené kandidatúry:

Vyhlasenie kandidatúry pre voľby poslancov do OZ

Vyhlasenie kandidatúry pre voľby starostu obce