Zber Elektroopadu

6.9.2021 zverejnil/a kasov_obec.

V piatok 10.9.2021 o 10:00 sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu tradičnou formou licencovanou firmou, odovzdanie elektroodpadu nelegálnym zberačom železa a batérií je trestné.