Zber Elektroopadu

V piatok 10.9.2021 o 10:00 sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu tradičnou formou licencovanou firmou, odovzdanie elektroodpadu nelegálnym zberačom železa a batérií je trestné.

Zverejnené 6. septembra 2021.
Bez úpravy .