Zber elektroodpadu

22.11.2021 zverejnil/a kasov_obec.

Vo štvrtok 25.11.2021 o 10:30 sa uskutoční v našej obci zber elektroodpadu tradičnou formou – licencovanou firmou, odovzdanie elektroodpadu nelegálnym zberačom železa a batérií je trestné!