Preskočiť na obsah

Petícia za záchranu Trebišovskej nemocnice

Zverejnené 20.9.2021.

Minulý týždeň sme dostali informáciu o budúcnosti Trebišovskej nemocnice: Ministerstvom  zdravotníctva navrhovaná transformácia Trebišovskej  nemocnice zo súčasnej podoby na komunitnú znamená v podmienkach trebišovskej nemocnice postupný zánik jednotlivých oddelení (neurológia, onkológia, traumatológia, ARO, chirurgia, interné, gynekológia, detské) a zároveň by zabezpečovala len následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú a komplexnú ambulantnú a jednodňovú zdravotnú starostlivosť, ako aj stacionárnu starostlivosť. Tzn. extrémne zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov celého regiónu a najbližšia nemocnica regionálnej úrovne by bola v Michalovciach a v Košiciach, čo predstavuje pre veľkú časť obyvateľov problém najmä s cestovaním do takejto vzdialenej nemocnice.

Zástupcovia samospráv sa dohodli na postupných krokoch, no predovšetkým na vytvorení petičného výboru a spustení petície, ktorá je už dostupná pre všetkých obyvateľov tohto regiónu, ktorým nie je ľahostajný osud zariadenia, poskytujúceho zdravotnú starostlivosť pre jednu z najväčších spádových oblastí v rámci Slovenska (100 000 obyvateľov okresu), a zároveň patrí medzi najväčších tunajších zamestnávateľov a momentálne prechádza veľkou modernizáciou.

Pevne veríme, že aj vaším podpisom v petícii zabránime takémuto kroku zo strany štátu, a aj takto vytvoríme tlak hlavne na Ministerstvo zdravotníctva.

Petíciu je možné podpísať na obecnom úrade v Kašove počas úradných hodín a aj v miestnych potravinách.

Ďakujem                   

V Kašove 20.9.2021                                                                           Ing. Róbert Katuš

                                                                                                            starosta obce