Preskočiť na obsah

Odpočet vody od Východovodárenskej spoločnosti – VVS

Zverejnené 1.10.2021.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. závod Trebišov Vás týmto žiada o spoluprácu.
Dňa 4. 10.2021 naši odpočtári vykonajú odpočty vodomerov vo Vašej obci .
Preto Vás žiadame, aby ste sprístupnili svoje odberne miesta k odpočtu

  • Sprístupniť vstup k vodomernej šachte / vodomeru
  • Sprístupniť vodomernú šachtu k odpočtu
  • Uzatvoriť psov
    V prípade nesprístupnenia odberných miest, žiadame nahlásiť stav vodomera do 19.10.2021 buď telefonicky na č. t. 056/6712777 alebo e-mailom jana.pavlikova@vodarne.eu
    V OPAČNOM PRÍPADE VÁM BUDE FAKTUROVANÝ PRIEMER A NÁSLEDNE ZASLANA VÝZVA NA SPRÍSTUPNENIE MERADLA K ODPOČTU.