ZVEREJŇOVANIE
Overview Search Downloads Up
Category: ZVEREJŇOVANIE
Strana 1 z 4
Number of Subcategories: 3

OBJEDNÁVKY

Subcategories: 0
Files: 10

FAKTÚRY

Subcategories: 0
Files: 133

ZMLUVY

Subcategories: 0
Files: 65Files:
Name Created Size Downloads    
Delegátky voľby 2020 2019-12-06 07:54:09 169.5 KB 1 Download
Download
Informácia pre voliča voľby 2020 2019-12-06 07:53:23 208.38 KB 1 Download
Download
Rozpočet Príjem 2020 (Návrh) 2019-11-29 08:42:29 45.95 KB 7 Download
Download
Rozpočet Výdaj 2020 (Návrh) 2019-11-29 08:41:40 67.99 KB 6 Download
Download
VZN_3_2019 o miestnych daniach a poplatku za odpad (Návrh) 2019-11-29 08:39:47 391.43 KB 11 Download
Download
VZN_2_2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Kašov (Návrh) 2019-11-29 08:38:09 592.73 KB 13 Download
Download
Smernica č.2/2019 - o zadávaní zákaziek z nízkou hodnotou 2019-11-29 08:36:42 815.31 KB 11 Download
Download
Voľby 2020 parlamenté voľba poštou 2 2019-10-23 08:57:28 156.12 KB 45 Download
Download
Voľby 2020 parlamenté voľba poštou 2019-10-23 08:56:43 145.59 KB 43 Download
Download
Výročná správa za rok 2018 2019-10-04 10:51:22 1022.11 KB 61 Download
Download
Plán udržateľnej mobility KSK 2019-06-14 06:54:03 1.65 MB 144 Download
Download
3_Kasovsky obcasnik_2018 2019-06-14 06:40:07 367.9 KB 237 Download
Download
Záverečný účet za rok 2018 NAVRH 2019-06-10 10:32:27 616.38 KB 130 Download
Download
VZN_1_2019_ o čistote a verejnom poriadku_ NAVRH 2019-06-10 10:31:30 321.89 KB 137 Download
Download
EU voľby 2019 delegovanie do komisie 2019-03-25 13:01:58 258.07 KB 169 Download
Download
Zberový harmonogram odpadu na rok 2019 2019-03-05 13:05:00 227.51 KB 183 Download
Download
Percento triedenia odpadu v obci Kašov za rok 2018 2019-02-28 08:55:27 716.53 KB 179 Download
Download
Hlasovací preukaz - prezidentské voľby 2019 2019-02-13 12:40:55 235.83 KB 193 Download
Download
Voľby prezidentské 2019 delegátky do komisie 2019-01-28 10:51:46 444.99 KB 201 Download
Download
Voľby prezidentské 2019 info o práve voliť 2019-01-28 10:50:51 379.73 KB 206 Download
Download