ZVEREJŇOVANIE
Overview Search Downloads Up
Category: ZVEREJŇOVANIE
Number of Subcategories: 3

OBJEDNÁVKY

Subcategories: 0
Files: 12

FAKTÚRY

Subcategories: 0
Files: 144

ZMLUVY

Subcategories: 0
Files: 76Files:
Name Created Size Downloads    
VZN_3_2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 2017-11-29 17:32:10 389.69 KB 599 Download
Download
VZN 2_2017 o podmienkach poskytovania dotácií 2017-11-29 17:30:54 393.42 KB 657 Download
Download
VZN 1_2017 o označovaní ulíc a číslovaní stavieb 2017-11-29 17:28:29 813.7 KB 691 Download
Download
Zámer predaja pozemku (Timko) 2017-11-29 17:27:02 396.83 KB 625 Download
Download
Zámer zámeny pozemkov (Terpáková) 2017-11-29 17:26:13 396.64 KB 644 Download
Download
Rozpočet Výdaj 2018 (návrh) 2017-11-29 17:22:41 136.49 KB 591 Download
Download
Rozpočet Príjem 2018 (návrh) 2017-11-29 17:21:58 87.07 KB 621 Download
Download
Voľby VUC 2017 2017-10-11 12:43:03 3.83 MB 759 Download
Download
Záverečný účet za rok 2016 2017-06-06 09:36:22 611.63 KB 669 Download
Download
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 2016-11-30 13:40:30 206.36 KB 745 Download
Download
Návrh Rozpočtu na rok 2017 Výdavky 2016-11-29 17:51:27 139.82 KB 713 Download
Download
Návrh Rozpočtu na rok 2017 Príem 2016-11-29 17:50:05 83.62 KB 727 Download
Download
Výzva na predkladanie cenovej ponuky (Pravoslávny chrám Kašov) 2016-08-23 05:30:59 274.9 KB 736 Download
Download
VZN_3_2016_Odpady 2016-06-14 07:39:30 346.16 KB 795 Download
Download
Plán kontrolnej činnosti 2 polrok 2016 2016-06-14 07:33:40 206.08 KB 820 Download
Download
Záverečný účet za rok 2015 2016-05-26 12:05:14 413.67 KB 785 Download
Download
Regionálna integrovaná stratégia Košlického kraja na roky 2014 - 2020 2016-05-09 14:37:21 1.55 MB 862 Download
Download
Program na roky 2016 -2020 odpadového hospodárstva Košického kraja 2016-05-06 13:33:06 1.39 MB 811 Download
Download
Dar obci Kašov 2015 (starosta) 2016-04-27 07:25:45 315.55 KB 823 Download
Download
VZN_2_2016 Pohrebisko 2016-04-14 14:49:50 358.18 KB 867 Download
Download