ZVEREJŇOVANIE
Overview Search Downloads Up
Category: ZVEREJŇOVANIE
Number of Subcategories: 3

OBJEDNÁVKY

Subcategories: 0
Files: 12

FAKTÚRY

Subcategories: 0
Files: 136

ZMLUVY

Subcategories: 0
Files: 76Files:
Name Created Size Downloads    
VZN_3_2019 o miestnych daniach a poplatku za odpad (Návrh) 2019-11-29 08:39:47 391.43 KB 275 Download
Download
VZN_2_2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Kašov (Návrh) 2019-11-29 08:38:09 592.73 KB 288 Download
Download
Smernica č.2/2019 - o zadávaní zákaziek z nízkou hodnotou 2019-11-29 08:36:42 815.31 KB 254 Download
Download
Voľby 2020 parlamenté voľba poštou 2 2019-10-23 08:57:28 156.12 KB 266 Download
Download
Voľby 2020 parlamenté voľba poštou 2019-10-23 08:56:43 145.59 KB 262 Download
Download
Výročná správa za rok 2018 2019-10-04 10:51:22 1022.11 KB 291 Download
Download
Plán udržateľnej mobility KSK 2019-06-14 06:54:03 1.65 MB 447 Download
Download
3_Kasovsky obcasnik_2018 2019-06-14 06:40:07 367.9 KB 550 Download
Download
Záverečný účet za rok 2018 NAVRH 2019-06-10 10:32:27 616.38 KB 364 Download
Download
VZN_1_2019_ o čistote a verejnom poriadku_ NAVRH 2019-06-10 10:31:30 321.89 KB 369 Download
Download
EU voľby 2019 delegovanie do komisie 2019-03-25 13:01:58 258.07 KB 377 Download
Download
Zberový harmonogram odpadu na rok 2019 2019-03-05 13:05:00 227.51 KB 408 Download
Download
Percento triedenia odpadu v obci Kašov za rok 2018 2019-02-28 08:55:27 716.53 KB 406 Download
Download
Hlasovací preukaz - prezidentské voľby 2019 2019-02-13 12:40:55 235.83 KB 432 Download
Download
Voľby prezidentské 2019 delegátky do komisie 2019-01-28 10:51:46 444.99 KB 408 Download
Download
Voľby prezidentské 2019 info o práve voliť 2019-01-28 10:50:51 379.73 KB 432 Download
Download
Zásady odmeňovania poslancov OZ 2019-01-14 13:53:13 301.71 KB 236 Download
Download
POH Kašov 2016_2020 2019-01-14 13:47:05 420.96 KB 236 Download
Download
Komunitný plán obce Kašov 2019-01-14 13:44:56 1.26 MB 248 Download
Download
Rozpočet Výdaj 2019 (návrh) 2018-11-30 10:32:34 162.58 KB 436 Download
Download