ZVEREJŇOVANIE
Overview Search Downloads Up
Category: ZVEREJŇOVANIE
Number of Subcategories: 3

OBJEDNÁVKY

Subcategories: 0
Files: 10

FAKTÚRY

Subcategories: 0
Files: 130

ZMLUVY

Subcategories: 0
Files: 65Files:
Name Created Size Downloads    
Plagát predchádzanie BRO 2018-08-17 10:12:44 100.37 KB 179 Download
Download
VZN_1_2018 o miestom referende NÁVRH 2018-06-07 00:00:00 403.78 KB 217 Download
Download
Záverečný účet za rok 2017 2018-06-06 17:28:56 611.01 KB 212 Download
Download
2 Kašovský občasník 2017 2018-02-16 09:32:44 885.42 KB 318 Download
Download
1 Kašovský občasník 2015 - 2016 2018-02-16 09:29:39 755.66 KB 248 Download
Download
VZN_3_2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 2017-11-29 17:32:10 389.69 KB 262 Download
Download
VZN 2_2017 o podmienkach poskytovania dotácií 2017-11-29 17:30:54 393.42 KB 287 Download
Download
VZN 1_2017 o označovaní ulíc a číslovaní stavieb 2017-11-29 17:28:29 813.7 KB 309 Download
Download
Zámer predaja pozemku (Timko) 2017-11-29 17:27:02 396.83 KB 288 Download
Download
Zámer zámeny pozemkov (Terpáková) 2017-11-29 17:26:13 396.64 KB 269 Download
Download
Rozpočet Výdaj 2018 (návrh) 2017-11-29 17:22:41 136.49 KB 269 Download
Download
Rozpočet Príjem 2018 (návrh) 2017-11-29 17:21:58 87.07 KB 266 Download
Download
Voľby VUC 2017 2017-10-11 12:43:03 3.83 MB 395 Download
Download
Záverečný účet za rok 2016 2017-06-06 09:36:22 611.63 KB 329 Download
Download
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 2016-11-30 13:40:30 206.36 KB 391 Download
Download
Návrh Rozpočtu na rok 2017 Výdavky 2016-11-29 17:51:27 139.82 KB 373 Download
Download
Návrh Rozpočtu na rok 2017 Príem 2016-11-29 17:50:05 83.62 KB 377 Download
Download
Výzva na predkladanie cenovej ponuky (Pravoslávny chrám Kašov) 2016-08-23 05:30:59 274.9 KB 383 Download
Download
VZN_3_2016_Odpady 2016-06-14 07:39:30 346.16 KB 448 Download
Download
Plán kontrolnej činnosti 2 polrok 2016 2016-06-14 07:33:40 206.08 KB 449 Download
Download