ZVEREJŇOVANIE
Overview Search Downloads Up
Category: ZVEREJŇOVANIE
Number of Subcategories: 3

OBJEDNÁVKY

Subcategories: 0
Files: 10

FAKTÚRY

Subcategories: 0
Files: 116

ZMLUVY

Subcategories: 0
Files: 61Files:
Name Created Size Downloads    
Rozpočet Výdaj 2018 (návrh) 2017-11-29 17:22:41 136.49 KB 165 Download
Download
Rozpočet Príjem 2018 (návrh) 2017-11-29 17:21:58 87.07 KB 158 Download
Download
Voľby VUC 2017 2017-10-11 12:43:03 3.83 MB 273 Download
Download
Záverečný účet za rok 2016 2017-06-06 09:36:22 611.63 KB 225 Download
Download
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 2016-11-30 13:40:30 206.36 KB 286 Download
Download
Návrh Rozpočtu na rok 2017 Výdavky 2016-11-29 17:51:27 139.82 KB 269 Download
Download
Návrh Rozpočtu na rok 2017 Príem 2016-11-29 17:50:05 83.62 KB 266 Download
Download
Výzva na predkladanie cenovej ponuky (Pravoslávny chrám Kašov) 2016-08-23 05:30:59 274.9 KB 284 Download
Download
VZN_3_2016_Odpady 2016-06-14 07:39:30 346.16 KB 352 Download
Download
Plán kontrolnej činnosti 2 polrok 2016 2016-06-14 07:33:40 206.08 KB 350 Download
Download
Záverečný účet za rok 2015 2016-05-26 12:05:14 413.67 KB 325 Download
Download
Regionálna integrovaná stratégia Košlického kraja na roky 2014 - 2020 2016-05-09 14:37:21 1.55 MB 403 Download
Download
Program na roky 2016 -2020 odpadového hospodárstva Košického kraja 2016-05-06 13:33:06 1.39 MB 399 Download
Download
Dar obci Kašov 2015 (starosta) 2016-04-27 07:25:45 315.55 KB 391 Download
Download
VZN_2_2016 Pohrebisko 2016-04-14 14:49:50 358.18 KB 402 Download
Download
VZN_1_2016 Volebné plagáty 2016-04-14 14:43:35 233.21 KB 371 Download
Download
Deratizácia 2016 2016-04-04 10:57:42 2.12 MB 444 Download
Download
Zámer prenájmu TTP (1582 a 1583) 2016-02-19 23:17:35 484.82 KB 381 Download
Download
Zámer prenájmu polyfunkčnej budovy 2016-02-19 23:14:42 456.21 KB 534 Download
Download
Voľba kontrolóra 29.4.2015 2016-02-19 23:04:56 1.86 MB 524 Download
Download