Pozvánka na OZ dňa 16.12.2019 o 19:00 na obecnom úrade v Kašove.

Materiály na prerokovanie sú na tejto stránke v zložke ZVEREJŇOVANIE

Zápisnica 

Uznesenia