Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo dňa 5.12.2018 o 18:00 na Obecnom úrade

Zápisnica

Uznesenia