ZVEREJŇOVANIE
Overview Search Downloads Up
Category: NA STIAHNUTIE
Strana 1 z 2
Files:
Name Created Size Downloads    
Športom za mier_Kašov_2% 2018-01-19 10:36:25 1.66 MB 284 Download
Download
Zvláštne užívanie mestskej komunikácie 2012-08-26 20:05:16 28.5 KB 790 Download
Download
Zmena stavby pred dokončením 2012-08-26 20:04:54 48.5 KB 767 Download
Download
Výrub dreviny - príloha 2012-08-26 20:04:29 27.5 KB 856 Download
Download
Výrub dreviny 2012-08-26 20:04:11 32 KB 1027 Download
Download
Uzávierka pozemnej komunikácie 2012-08-26 20:03:46 29.5 KB 772 Download
Download
Súpisné čísla 2012-08-26 20:03:33 36 KB 1033 Download
Download
Stavebné úpravy 2012-08-26 20:01:57 41 KB 802 Download
Download
Stavebné povolenie 2012-08-26 20:01:15 49.5 KB 833 Download
Download
Splnomocnenie 2012-08-26 20:00:57 166.25 KB 937 Download
Download
Rozhodnutie o umiestnení stavby 2012-08-26 20:00:35 45 KB 796 Download
Download
Povolenie vodnej stavby - príloha 2 2012-08-26 19:55:33 29 KB 810 Download
Download
Povolenie vodnej stavby - príloha 1 2012-08-26 19:54:36 29 KB 747 Download
Download
Povolenie vodnej stavby 2012-08-26 19:53:11 32.5 KB 896 Download
Download
Ohlásenie udržiavacích prác a úprav 2012-08-23 20:25:39 48 KB 748 Download
Download
Ohlásenie stavebných úprav 2012-08-23 20:23:10 48 KB 833 Download
Download
Ohlásenie jednoduchej stavby 2012-08-23 20:22:22 45.5 KB 839 Download
Download
Odstránenie stavby - oprava 2012-08-23 20:21:11 40 KB 837 Download
Download
Obecné zriadenie 2012-08-23 20:20:43 30.5 KB 807 Download
Download
Kolaudačné rozhodnutia 2012-08-23 20:20:04 37.5 KB 822 Download
Download