Vážení občania !

Obecné zastupiteľstvo Vám oznamuje , že dňa 21. júla sa uskutoční  o 14-tej hodine a 30-tej minúte v našej obci kultúrno - spoločenské podujatie s názvom „Dedovizeň - deň obce  Kašov“,  spojené s popoludním pre naše deti.

 

 

Program  popoludnia:

 1. 14:30 – 14:50  - Hudobný pozdrav obci  a pozvanie na Dedovizeň
 2.  14:50– 15:50 – Popoludnie pre deti s hrami a súťažami
 3.  15:50–16:00 - Príchod účinkujúcich súborov a účastníkov 
 4. 16:00 – 16:10  - otvorenie slávnosti  „báseň“
 5. slávnostné otvorenie a príhovor  starostu
 1. 16:10 – 17:30 - program na amfiteátri, sprievodné akcie,

                          Folklórna skupina „Žipovčan“

                          Folklórna skupina „Kyščanka“

                          Skupina historického šermu

                          Folklórna skupina „Omladzina“

 1. 16:00 – 17:30  - súťaž , ochutnávka a degustácia vína  - altánok pri KD
 2. 17:30 - 17:45  - vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie víno
 3. 17:45 -  21:30  - posedenie pri guľáši, a vínku, voľná zábava
 4. 22:00               - záver

          Sprievodné podujatia

 1.  Súťaž o najlepšie kašovské víno
 2.  V areáli KD bude výstavka domácich produktov a ľudových výrobkov    

  zhotovených  z keramiky, kože, kovu, dreva a pod.

           srdečne Vás všetkých pozývame.

Touto kultúrno -  spoločenskou akciou si chceme pripomenúť odkaz našich predkov – život  generácie za posledných 30 rokov a súčasný život našej generácie  v obci   pri významných udalostiach, oslavách  a pripomenúť si náradie, nástroje a pomôcky, s ktorými pracovali naši predkovia na poliach , vo viniciach a na hospodárskych dvoroch.

Vážení občania, zároveň Vás chcem , ako starosta , požiadať, ak máte doma starú keramiku, koberce, plátna, pletené koše a predmety, s ktorými sa vykonávali domáce práce, remeselné práce, práce na poliach  a vo vinohradoch, aby ste ich zapožičali pre výstavku v priestoroch KD. Po ukončení akcie Vám tieto budú vrátené.  Prevoz do KD zabezpečíme s pracovníkmi OÚ.

 

Starosta obce